* *
Інструкція для посади "Начальник причалу вантажного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник причалу вантажного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань виробництва, технічної і господарської діяльності;
      - Статут з дисципліни працівників річкового транспорту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - правила перевезення вантажів і тарифні керівництва;
      - організацію та технологію перевантажувальних робіт;
      - економіку, організацію і нормування праці;
      - систему нормування й обліку стоянкового часу суден;
      - методи господарського розрахунку;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в організації роботи порту;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник причалу вантажного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник причалу вантажного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник причалу вантажного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник причалу вантажного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує, згідно зі змінно-добовим планом, виконання перевантажувальних робіт на причалі або групі причалів, виконання заходів з підвищення якості перевезення вантажів.

2.2. Вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення збереження вантажів.

2.3. Забезпечує найбільш раціональне використання трудових і матеріальних ресурсів на перевантажувальних і допоміжних роботах, здійснює контроль за веденням облікової та звітної документації з оброблення суден і залізничних вагонів, а також з виконання складських і допоміжних операцій.

2.4. Координує роботу складських працівників і комплексних бригад портових робітників, забезпечуючи їх правильне розміщення та використання.

2.5. Упроваджує передові методи праці комерційних працівників.

2.6. У практичній діяльності використовує найновіший вітчизняний і зарубіжний досвід з організації роботи порту.

2.7. Контролює дотримання правил з технічної експлуатації перевантажувальних машин, вантажозахоплювальних пристроїв і складського устаткування.

2.8. Аналізує виконання плану перевантажувальних робіт по кожному судну.

2.9. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення ефективності вантажних робіт.

2.10. Стежить за додержанням правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник причалу вантажного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник причалу вантажного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник причалу вантажного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник причалу вантажного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник причалу вантажного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник причалу вантажного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник причалу вантажного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник причалу вантажного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник причалу вантажного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник причалу вантажного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник причалу вантажного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник причалу вантажного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник причалу вантажного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник причалу вантажного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник причалу вантажного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник причалу вантажного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.