* *
Інструкція для посади "Начальник причалу пасажирського", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник причалу пасажирського" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації роботи пасажирського флоту;
      - правила перевезення пасажирів, ручної поклажі, багажу та обслуговування пасажирів на суднах і в портах;
      - розклад руху суден, методи господарського розрахунку;
      - основи економіки;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства;
      - види та форми обліку й встановленої звітності.

1.4. Начальник причалу пасажирського призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник причалу пасажирського підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник причалу пасажирського керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник причалу пасажирського під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботи на причалі з приймання та відправлення суден відповідно до графіка руху та встановленої технології.

2.2. Забезпечує безпеку посадки та висадки пасажирів, не допускає порушення норм пасажиромісткості.

2.3. Організовує ведення необхідного обліку та встановленої звітності, контролює наявність квитків під час посадки та висадки пасажирів.

2.4. Організовує охорону та безпеку стоянки суден біля причалу.

2.5. Контролює збереження устаткування причалу та вживає заходів щодо усунення його несправності.

2.6. Забезпечує правильну технічну експлуатацію причальних споруд.

2.7. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення роботи пасажирського причалу.

2.8. Керує роботою берегових матросів під час швартування суден.

2.9. Контролює додержання працівниками причалу виробничої та трудової дисципліни, виконання ними правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник причалу пасажирського має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник причалу пасажирського має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник причалу пасажирського має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник причалу пасажирського має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник причалу пасажирського має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник причалу пасажирського має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник причалу пасажирського має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник причалу пасажирського має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник причалу пасажирського має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник причалу пасажирського несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник причалу пасажирського несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник причалу пасажирського несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник причалу пасажирського несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник причалу пасажирського несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник причалу пасажирського несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник причалу пасажирського несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.