Інструкція для посади "Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта й стаж роботи в сфері морського транспорту - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення з диспетчерського керівництва роботою флоту і портів;
      - судночасові норми оброблення суден у портах;
      - порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує розпорядження диспетчера (з флоту, порту), доповідає про їх виконання.

2.2. Стежить за обробленням суден і виконанням плану вантажно-розвантажувальних робіт у порту та готує про це дані до диспетчерської наради.

2.3. Готує копії змінно-добових планів оброблення суден у порту та подає їх начальникам дільниць (районів).

2.4. Приймає телефонограми, радіограми щодо оброблення суден і вагонів.

2.5. Сповіщає вантажоодержувачів про час надходження вантажів на їхню адресу.

2.6. Веде оперативний облік та звітність.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.