Інструкція для посади "Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення з диспетчерського керівництва роботою флоту і портів;
      - судночасові норми оброблення суден у портах та на причалах клієнтури;
      - порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
      - правила плавання суден;
      - правила формування составів та зачалювання суден;
      - форми диспетчерського контролю та обліку;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує розпорядження диспетчера, доповідає про їх виконання.

2.2. Стежить за обробленням суден і виконанням плану вантажно-розвантажувальних робіт у порту та подає про це дані до диспетчерської наради.

2.3. Стежить за дислокацією суден, формуванням та відправленням составів і веде відповідний оперативний облік.

2.4. Готує змінно-добові плани оброблення суден у порту та передає їх начальникам дільниць (районів).

2.5. Передає за призначенням рейсові накази та інші письмові та усні розпорядження диспетчера.

2.6. Приймає від капітанів суден рапорти про виконання рейсових наказів, заявки на паливо, матеріали, інвентар та передає їх виконавцям.

2.7. Одержує повідомлення щодо виявлених несправностей шляху та обстановки, а також зведення метеослужб про стан і прогнози погоди, інформує про це вахтових начальників суден.

2.8. Оформлює документи на сплату рейдових робіт, що виконуються транзитним флотом.

2.9. Приймає телефонограми, радіограми щодо оброблення суден і вагонів.

2.10. Сповіщає вантажоодержувачів про час надходження вантажів на їхню адресу.

2.11. Веде оперативний облік та звітність.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.