Інструкція для посади "Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали стосовно диспетчерського руху і вантажно-розвантажувальних робіт;
      - Статут автомобільного транспорту;
      - порядок оформлення і оброблення подорожніх листів та товарно-транспортної документації;
      - положення та інструкції про порядок організації перевезень і оперативного управління перевізним процесом;
      - порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
      - правила експлуатації автомобілів;
      - основи правил дорожнього руху;
      - правила експлуатації застосованих технічних засобів оброблення і передавання інформації;
      - основи економіки;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці.

1.4. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вживає заходів щодо виконання плану перевезень, змінних завдань водіями.

2.2. Виконує розпорядження диспетчера автомобільного транспорту.

2.3. Заповнює, видає та приймає подорожні листи і товарно-транспортні накладні.

2.4. Перевіряє правильність їх оформлення, наявність реквізитів і штампів у товарно-транспортних накладних, позначок про здавання вантажу в повному обсязі.

2.5. Контролює додержання графіків випуску на лінію та рух автомобілів на маршрутах, виконання замовлень на таксомотори.

2.6. Здійснює реєстрацію подорожньої документації в реєстраційних журналах або створює банк даних.

2.7. Контролює правильність записів та показань спідометра, одержання і залишків паливно-мастильних матеріалів.

2.8. Виявляє в дорожніх листах записи про допущені водіями порушення правил дорожнього руху й доповідає про них керівництву.

2.9. Порівнює одержані дані про роботу транспортних засобів із змінно-добовими завданнями, виявляє відхилення та причини їх виникнення.

2.10. Контролює додержання водіями (машиністами) транспортних засобів дорожньої-транспортної дисципліни.

2.11. Здійснює оперативний зв'язок із клієнтурою, вантажно-розвантажувальними та лінійними диспетчерськими пунктами, автовокзалами, автостанціями й касами.

2.12. Сповіщає одержувачів вантажу про час прибуття вантажів на їхню адресу.

2.13. Під час роботи на вантажостворюючих та вантажоодержуючих об'єктах, пунктах навантаження і розвантаження збирає та обробляє інформацію про наявність вантажів з використанням комп'ютерної техніки.

2.14. Веде оперативний облік ходу перевізного процесу, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, координує роботу вантажних автотранспортних засобів.

2.15. Здійснює контроль за рухом автобусів на лінії, якістю перевезень і обслуговування пасажирів, повним та своєчасним прибуттям легкових таксомоторів на стоянки.

2.16. Передає інформацію про наповнення автобусів, час проїзду конкретних проміжних пунктів і прибуття на кінцевий пункт маршруту, простій автобусів на лінії з причин технічної несправності та передчасні повернення автобусів до парку, випадки недовипуску або запізнення автобусів на маршрутах, несвоєчасне прибуття автобусів.

2.17. Одержує та доводить до водіїв повідомлення про умови й особливості перевезень на маршрутах, стан доріг, особливості руху на окремих ділянках, а також зведення метеослужби та прогнози погоди.

2.18. Веде журнал оперативних розпоряджень.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.