Інструкція для посади "Інспектор портового нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор портового нагляду" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією помічника капітана: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, розпорядження та інструкції з питань безпечної стоянки суден біля причалів порту;
      - вимоги міжнародних конвенцій щодо запобігання забрудненню із суден, охорони природного навколишнього середовища тощо;
      - правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд порту;
      - допустимі навантаження на причали;
      - обов'язкові постанови порту;
      - Положення про державну морську лоцманську службу;
      - Типове положення про службу регулювання руху суден;
      - місцеві правила плавання;
      - навігаційне та гідрографічне устаткування акваторії порту;
      - правила та порядок виконання дій, які пов'язані зі швартуванням суден;
      - команди та сигнали, що подаються із судна та з берега;
      - англійську мову (морську специфіку);
      - основи економіки;
      - організації праці та управління.

1.4. Інспектор портового нагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор портового нагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор портового нагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор портового нагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює нагляд за дотриманням порядку на території та акваторії порту, а також на суднах, що стоять біля причалів порту.

2.2. Стежить за позицією, переміщенням та розстановкою суден і плавзасобів, за своєчасною підготовкою причалів до приймання суден та плавзасобів, за справним станом швартовних та відбійних пристроїв, за правильним використанням суднами гідротехнічних споруд.

2.3. Перевіряє розрахунки завантаження, остійності та подовжньої міцності судна.

2.4. Контролює виконання екіпажами суден нормативних вимог, правил, розпоряджень та інструкцій, що стосуються безпеки плавання та стоянки в порту, правил запобігання забрудненню моря.

2.5. Проводить опломбування осушувальних систем.

2.6. Контролює виконання правил плавання в районі дії обов'язкових постанов порту.

2.7. Керує роботами берегових матросів під час швартування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор портового нагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор портового нагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор портового нагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор портового нагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор портового нагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор портового нагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор портового нагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор портового нагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор портового нагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор портового нагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор портового нагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор портового нагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор портового нагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор портового нагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор портового нагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор портового нагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.