Інструкція для посади "Інспектор морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор морський" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана: для спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні матеріали з питань безпеки мореплавання, технічного стану суден;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - правила Регістру судноплавства України;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - організацію загальносуднової служби;
      - судноводіння;
      - сучасні засоби та методи навігації й технічні засоби судноводіння;
      - морське право;
      - правила технічної експлуатації флоту;
      - аварійно-рятувальну справу;
      - гідрометеорологічне та гідрографічне обслуговування флоту;
      - економіку, організацію праці та управління, трудове законодавство.

1.4. Інспектор морський призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор морський підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор морський керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор морський під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює виконання командним складом суден чинних правил, положень, наказів, які спрямовано на забезпечення безпеки мореплавання.

2.2. Перевіряє готовність суден до виходу в рейс.

2.3. Проводить інспекторські огляди суден із метою виявлення недоліків, що заважають безаварійному плаванню суден, спрямовує діяльність екіпажів на своєчасне їх усунення.

2.4. Контролює організацію загальносуднової (штурманської) служби на суднах.

2.5. Стежить за своєчасним забезпеченням суден картами, посібниками, інструкціями, іншою нормативною та керівною документацією.

2.6. Забезпечує своєчасне коригування карт, контролює наявність та правильне використання навігаційно-штурманського, аварійно-рятувального та протипожежного майна, а також дотримання правил технічної експлуатації палубних та вантажних пристроїв.

2.7. Надає допомогу капітанам суден, інструктує їх із питань безпеки мореплавання, виконання швартовних та вантажних операцій у відкритому морі.

2.8. Проводить на суднах навчальні та тренувальні заняття за сигналами тривог для відпрацювання дій суднового екіпажу щодо забезпечення живучості судна, перевіряє несення вахтової служби, наявність та правильне ведення суднової документації.

2.9. Веде облік та готує пропозиції щодо матеріально-технічного постачання для потреб загальносуднової служби.

2.10. Узагальнює матеріали з аварійних подій, розробляє заходи, які спрямовано на запобігання аварійності на підставі аналізу причин виникнення цих подій.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор морський має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор морський має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор морський має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор морський має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор морський має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор морський має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор морський має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор морський має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор морський має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор морський несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор морський несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор морський несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор морський несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор морський несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор морський несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор морський несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.