Інструкція для посади "Інспектор з розслідування аварій суден", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з розслідування аварій суден" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції та положення про порядок розслідування аварій суден;
      - правила, інструкції та інші керівні документи, що регламентують безпеку мореплавання, ліквідацію наслідків аварій та їх запобігання;
      - нормативні матеріали та міжнародні конвенції щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони природного навколишнього середовища та інші;
      - нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - структуру порту, систему оперативного регулювання судноплавства на підходах до порту;
      - правила виконання лоцманських і криголамних операцій;
      - організацію та правила проведення рятувальних операцій в акваторії порту та прилеглих до порту водах;
      - технічні засоби рятувальної служби;
      - правила коригування, комплектування та зберігання карт та керівництв для плавання на суднах;
      - правила ведення встановленої документації;
      - англійську мову (морську специфіку);
      - основи економіки морського транспорту;
      - організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інспектор з розслідування аварій суден призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з розслідування аварій суден підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з розслідування аварій суден керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з розслідування аварій суден під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у роботі комісій із розслідування та розбору аварійних випадків, що сталися із суднами під час плавання або на стоянці.

2.2. З'ясовує обставини та причини, за яких трапилась аварійна подія, вивчає наслідки аварій та встановлює винних осіб.

2.3. Встановлює порушення технічної експлуатації судна, правил його завантаження, організації та несення вахтової служби.

2.4. Готує документи з розбору аварійних випадків згідно з відповідними положеннями та складає висновок, веде аварійно-претензійні справи, бере участь у судовому (арбітражному) розбиранні.

2.5. Веде облік аварійного діловодства в спеціальній книзі.

2.6. Розробляє рекомендації та заходи щодо запобігання аваріям суден.

2.7. Контролює готовність та роботу рятувальних буксирів, плавзасобів, що призначаються для патрулювання в портових водах, для виявлення та ліквідації забруднення акваторії порту.

2.8. Веде облік та поповнення технічної бібліотеки навігаційними посібниками, картами видання гідрографічного управління.

2.9. Одержує дані про надходження навігаційних повідомлень і попереджень мореплавцям та перевіряє їх виконання.

2.10. Контролює облік повідомлень щодо забруднення акваторії порту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з розслідування аварій суден має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з розслідування аварій суден має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з розслідування аварій суден має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з розслідування аварій суден має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з розслідування аварій суден має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з розслідування аварій суден має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з розслідування аварій суден має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з розслідування аварій суден має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з розслідування аварій суден має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з розслідування аварій суден несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з розслідування аварій суден несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з розслідування аварій суден несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з розслідування аварій суден несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з розслідування аварій суден несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з розслідування аварій суден несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з розслідування аварій суден несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.