Інструкція для посади "Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази Державної інспекції із заготівлі та якості сільськогосподарської продукції, методичні та керівні матеріали, що стосуються заготівлі сільськогосподарської продукції;
      - державні стандарти, технічні умови на якість хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва;
      - правила перевірки якості цієї продукції та правильності розрахунків за неї під час закупівлі заготівельними та переробними підприємствами;
      - передовий досвід роботи з удосконалення закупівлі сільськогосподарської продукції, її зберігання та переробки;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить постійний нагляд за правильним визначенням якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва під час їх закупівлі заготівельними, торговельними та переробними підприємствами в сільськогосподарських організаціях та в інших товаровиробників.

2.2. Контролює підготовку матеріально-технічної бази до приймання.

2.3. Приймає, раціонально розміщує, додержується порядку зберігання хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва.

2.4. Організовує роботу заготівельних організацій зі скорочення втрат продукції під час транспортування і зберігання.

2.5. Бере участь у розробленні нормативних положень з питань поліпшення якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва.

2.6. Сприяє впровадженню наукових досягнень і передового досвіду роботи сільськогосподарських підприємств та заготівельних організацій із зазначених питань.

2.7. Забезпечує господарства чинними положеннями, стандартами, прейскурантами, технічними умовами, доповненнями та змінами до них.

2.8. Контролює виконання та додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.