Інструкція для посади "Інспектор дипломно-паспортного бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор дипломно-паспортного бюро" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи чинного законодавства;
      - основні положення державної системи діловодства;
      - вимоги міжнародних конвенцій щодо оформлення та видавання дипломів, посвідчень, кваліфікаційних свідоцтв;
      - положення та керівні документи про оформлення дипломно-паспортної документації;
      - правила користування комп'ютером;
      - англійську мову (морську специфіку);
      - основи організації праці.

1.4. Інспектор дипломно-паспортного бюро призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор дипломно-паспортного бюро підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор дипломно-паспортного бюро керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор дипломно-паспортного бюро під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Оформлює та видає дипломи, кваліфікаційні свідоцтва та інші документи, що підтверджують кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні, спеціалістам плавскладу.

2.2. Оформлює, видає, перепрописує, продовжує термін дії посвідчень особи моряка.

2.3. Веде картотеку дипломів, посвідчень, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв моряка.

2.4. Реєструє в журналі видавання дипломів, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв, посвідчень моряка.

2.5. Відбирає посвідчення моряка та заяви до них та інші документи, що підлягають знищенню.

2.6. Веде діловодство всіх видів документів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор дипломно-паспортного бюро має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор дипломно-паспортного бюро має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор дипломно-паспортного бюро має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор дипломно-паспортного бюро має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор дипломно-паспортного бюро має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор дипломно-паспортного бюро має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор дипломно-паспортного бюро має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор дипломно-паспортного бюро має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор дипломно-паспортного бюро має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор дипломно-паспортного бюро несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор дипломно-паспортного бюро несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор дипломно-паспортного бюро несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор дипломно-паспортного бюро несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор дипломно-паспортного бюро несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор дипломно-паспортного бюро несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор дипломно-паспортного бюро несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.