Інструкція для посади "Інспектор державний міського електротранспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор державний міського електротранспорту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) і стаж роботи за професією в галузі міського електротранспорту: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про дорожній рух", державні стандарти України, Правила дорожнього руху, Правила експлуатації трамвая та тролейбуса, постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші матеріали з питань утримання й експлуатації міського електротранспорту;
      - облаштування, конструкцію трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі і тягових підстанцій з кабельними мережами, технологію та організацію їх ремонтів;
      - вимірювальні інструменти і пристрої, правила їх використання;
      - основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва і управління;
      - основи законодавства про працю, правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Інспектор державний міського електротранспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор державний міського електротранспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор державний міського електротранспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор державний міського електротранспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює дотримання підприємствами міського електротранспорту вимог Закону України "Про дорожній рух", Правил дорожнього руху, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса.

2.2. Вносить на розгляд керівників підприємств міського електротранспорту пропозиції, спрямовані на запобігання порушенням нормативних актів.

2.3. Надсилає керівникам підприємств міського електротранспорту обов'язкові для виконання приписи щодо усунення недоліків та порушень у роботі міського електротранспорту та накладання стягнення на осіб, винних у порушенні вимог нормативних актів.

2.4. Організовує роботу з реєстрації та ведення обліку рухомого складу.

2.5. Проводить державний технічний огляд міського електротранспорту та аналізує рівень його технічного стану і безпеки експлуатації.

2.6. Готує пропозиції з питань удосконалення засобів контролю міського електротранспорту.

2.7. Веде облік та проводить в установленому порядку розслідування обставин і причин аварій та дорожньо-транспортних пригод на рухомому складі міського електротранспорту, розробляє заходи щодо підвищення рівня безпеки руху.

2.8. Розробляє методичні посібники щодо діяльності державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту.

2.9. Бере участь у визначенні основних напрямків діяльності державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту, узагальнює досвід їх роботи.

2.10. Розглядає скарги на дії працівників державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту.

2.11. Бере участь у розробленні нормативних актів щодо роботи міського електротранспорту.

2.12. Бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання міського електротранспорту, а також вузлів і агрегатів, технічний стан і робота яких безпосередньо впливають на безпеку руху.

2.13. Контролює виконання рішень відповідних органів виконавчої влади з питань організації роботи міського електротранспорту і рішень голови державної технічної інспекції міського електротранспорту.

2.14. Бере участь у підготовці квартальних звітів про результати діяльності Головдержтехінспекції.

2.15. Забороняє (припиняє) експлуатацію рухомого складу на окремих маршрутах і дільницях, а також обладнання міського електротранспорту до усунення причин порушення вимог нормативних актів.

2.16. Забороняє використання рухомого складу та обладнання міського електротранспорту, а також запасних частин у разі їх невідповідності вимогам нормативних актів.

2.17. Вносить пропозиції щодо поліпшення роботи цих підприємств на підставі результатів розслідування обставин і причин аварій та дорожньо-транспортних пригод на рухомому складі міського електротранспорту.

2.18. Бере участь у проведенні перевірок знань посадових осіб підприємств міського електротранспорту щодо Правил експлуатації трамвая та тролейбуса.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор державний міського електротранспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор державний міського електротранспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор державний міського електротранспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор державний міського електротранспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор державний міського електротранспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор державний міського електротранспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор державний міського електротранспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор державний міського електротранспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор державний міського електротранспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор державний міського електротранспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор державний міського електротранспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор державний міського електротранспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор державний міського електротранспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор державний міського електротранспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор державний міського електротранспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор державний міського електротранспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.