* *
Інструкція для посади "Начальник групи камеральної обробки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник групи камеральної обробки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інженера в гідрографічній службі не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються питань камеральної обробки матеріалів;
      - сучасні методики обробки всіх видів зйомки рельєфу дна;
      - оброблення даних астрономічних, гідрометеорологічних та гідрологічних спостережень, геодезичних робіт;
      - правила гідрографічної служби;
      - положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден на морях і внутрішніх водних шляхах України;
      - вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання;
      - вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС) тощо;
      - сучасні дані про зону відповідальності в навігаційно-гідрографічному, топографо-геодезичному і геоморфологічному відношенні;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі гідрографії, геодезії, топографії та гідрометеорології;
      - вимоги до складання планів камеральної обробки матеріалів;
      - правила оформлення польових матеріалів;
      - нормативні акти про охорону природного навколишнього середовища;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник групи камеральної обробки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник групи камеральної обробки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник групи камеральної обробки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник групи камеральної обробки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю групи з оброблення всіх видів зйомки рельєфу дна, що координовані з використанням геодезичної опори, радіонавігаційних та супутникових систем.

2.2. Контролює правильність оброблення даних астрономічних та гідрометеорологічних спостережень, геодезичних робіт.

2.3. Забезпечує належну та своєчасну камеральну обробку польових матеріалів у встановлені терміни.

2.4. Контролює якість та повноту виконання усіх робіт, які покладені на групу, відповідно до технічних завдань та вимог.

2.5. Забезпечує дотримання технологічних процесів під час камеральної обробки матеріалів.

2.6. Здійснює аналіз та удосконалює діючі технологічні процеси з метою підвищення продуктивності праці в групі.

2.7. Вживає заходів щодо сучасного технічного оснащення трудомістких і ручних робіт.

2.8. Розробляє завдання на складання нових та доопрацювання застарілих програм.

2.9. Впроваджує заходи з використання більш досконалих методик камерального оброблення матеріалів гідрографічного вивчення водних шляхів.

2.10. Контролює додержання правил обліку і збереження матеріалів, що надходять для оброблення.

2.11. Бере участь в технічному навчанні працівників групи.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник групи камеральної обробки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник групи камеральної обробки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник групи камеральної обробки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник групи камеральної обробки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник групи камеральної обробки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник групи камеральної обробки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник групи камеральної обробки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник групи камеральної обробки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник групи камеральної обробки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник групи камеральної обробки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник групи камеральної обробки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник групи камеральної обробки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник групи камеральної обробки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник групи камеральної обробки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник групи камеральної обробки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник групи камеральної обробки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.