* *
Інструкція для посади "Начальник групи доків", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник групи доків" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією докмейстера: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи з технічної експлуатації та ремонту суднопідйомних споруд, з питань організації робіт на плавдоках;
      - правила докування суден;
      - положення про ремонт суден на заводах морського флоту;
      - нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби;
      - Правила технічної експлуатації суднопідйомних споруд;
      - порядок проведення ремонтних робіт плавдоків;
      - складання ремонтних відомостей;
      - обладнання доків, правила його експлуатації;
      - вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - нормативні акти стосовно захисту навколишнього природного середовища;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник групи доків призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник групи доків підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник групи доків керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник групи доків під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організацію технічної експлуатації доків.

2.2. Забезпечує їх безперебійну та безпечну роботу.

2.3. Організовує та координує діяльність начальників доків, змінних докмейстерів.

2.4. Здійснює контроль за технічним станом доків та організацією їх ремонту.

2.5. Забезпечує своєчасне, якісне проведення оглядів і запобіжних ремонтів вузлів та обладнання доків, складання ремонтних відомостей для ремонтів заводських видів.

2.6. Контролює організацію постійного постачання суден та працюючих в доках всіма видами енергії, пару, їх освітлення.

2.7. Здійснює перевірки готовності доків і суден до підйому або спуску.

2.8. Контролює та дає вказівки докмейстеру доку у випадках складного спуску чи підйому або у разі несприятливих метеорологічних умов.

2.9. Перевіряє особисто підготовку набору під докову постіль судна: правильність установки кільблоків та кліток згідно з кресленнями, міцність їх закріплення на стапель-палубі дока.

2.10. Контролює несення вахтової служби, ведення документації на доках.

2.11. Організовує своєчасне пред'явлення доків до огляду Регістра судноплавства України або іншого класифікаційного товариства.

2.12. Забезпечує максимальне використання площ доків.

2.13. Сприяє скороченню строків докування суден.

2.14. Стежить за збереженням обладнання доків, засобів механізації докових робіт, лісів, інвентарю та іншого майна доків.

2.15. Вживає заходів щодо запобігання аварій, пожеж як на доках, так і на суднах в доках.

2.16. Забезпечує складання розкладів щодо аварійної та пожежної тривог.

2.17. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків.

2.18. Планує та організовує роботу із забезпечення безпечних умов праці на доках.

2.19. Розробляє пропозиції з поліпшення умов праці працівників доків.

2.20. Здійснює щоденний (щозмінний) контроль з охорони праці на доках згідно з діючими вимогами.

2.21. Стежить за дотриманням екіпажами доків норм і правил пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.

2.22. Організовує технічне навчання працівників доків і навчання правилам боротьби з пожежами та водою.

2.23. Стежить за справним станом засобів протипожежного захисту, зв'язку і сигналізації доків.

2.24. Забезпечує належний санітарний стан всіх приміщень доків та понтонів.

2.25. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.26. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник групи доків має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник групи доків має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник групи доків має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник групи доків має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник групи доків має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник групи доків має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник групи доків має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник групи доків має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник групи доків має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник групи доків несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник групи доків несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник групи доків несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник групи доків несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник групи доків несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник групи доків несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник групи доків несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.