* *
Інструкція для посади "Начальник групи гірської пошуково-рятувальної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник групи гірської пошуково-рятувальної" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та документи, що регламентують діяльність аварійно-рятувальних служб;
      - основні положення законодавства України з питань безпеки в туризмі;
      - вимоги наказів, статутів та інших документів щодо організації пошукових (аварійно-рятувальних) робіт при виникненні надзвичайної ситуації, організації профілактичної роботи;
      - досконало знати зону відповідальності пункту, особливості рельєфу та небезпек;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці.

1.4. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує підтримання постійної готовності групи, пункту, виконання планових заходів і розпорядку дня.

2.2. Організовує та перевіряє готовність особового складу групи, пункту до дій за призначенням, обслуговування рятувальної техніки та використання спеціального спорядження.

2.3. Забезпечує дотримання заходів з охорони праці та пожежної безпеки в підрозділі.

2.4. Розробляє та веде оперативно-службову і облікову документацію групи, пункту, готує звітні матеріали.

2.5. Організовує розробку, коригування та відпрацювання оперативних документів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.6. Аналізує стан служби та підготовки в підрозділі, планує заходи щодо їх покращення.

2.7. Складає навчально-методичні документи для проведення занять та проводить їх.

2.8. Організовує забезпечення особового складу спеціальним одягом та спорядженням.

2.9. Керує діями особового складу під час ліквідації надзвичайних ситуацій в зоні відповідальності, при необхідності, взаємодіє з іншими підрозділами та службами.

2.10. Забезпечує організацію та виконання профілактичних робіт з запобігання виникнення та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах туристичних відвідувань, у місцях масового відпочинку людей, активної туристичної діяльності в гірських, лісових та спелеологічних районах в зоні відповідальності.

2.11. Забезпечує контроль за дотриманням особовим складом правил безпеки під час пошукових (аварійно-рятувальних) робіт на різних формах рельєфу, при різних кліматичних та метеоумовах.

2.12. Надає долікарську допомогу постраждалим.

2.13. Проводить виховну роботу серед особового складу пункту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник групи гірської пошуково-рятувальної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.