* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник підземний 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника підземного I розряду не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: раціональні та безпечні способи спускання гірничої маси по скату; способи улаштування дерев'яних настилів; схеми відкочування і дорожніх маршрутів; профіль колії на обслуговуваній дільниці; правила регулювання руху потягів; навантажування, розвантажування і відкочування вагонеток; схему вентиляції і спрямування вихідного струменя на шахті; правила зберігання, транспортування, перенесення вибухових матеріалів по гірничих виробках; властивості вибухових матеріалів; улаштування загороджень і правила розставляння постів; встановлену сигналізацію під час проведення підривних робіт; стандарти на відбір і оброблення проб; положення про приймання і бракування вугілля, робіт; будову і принцип роботи пробовідбірних та пробообробних механізмів, пристроїв, гідроелеваторів, бремсбергової установки та іншого обслуговуваного обладнання; схему пульпопроводів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи на плитах та заїздах з видаванням на робочому місці гірничої маси за планом понад 100 т протягом зміни. Підкочує і відкочує вантажні та порожні вагонетки поза зоною вибою вручну та механізмами. Розвантажує гірничу масу в бункер або конвеєр перекидачем. Прибирає розсипану гірничу масу. Надає допомогу стовбуровому в його роботі з спостереження за правильним і безпечним проведенням навантаження та розвантаження кліті. Стежить за правильною посадкою людей у кліть, вагонетки і виходом з них. Зачищає ґрунт, листи дерев'яні настили скатів, пропускає по них корисну копалину. Перестеляє і замінює листи (рештаки) і дерев'яні настили. Відбирає пластові та експлуатаційні проби в очисних і підготовчих вибоях. Виконує допоміжні роботи під час скреперування гірмичої маси, формування і розформовування ешелону. Керує гальмівною бремсберговою установкою, стежить за її роботою, станом каната, роликів, колії, гальмівного шківа і сигнального пристрою, змащує підшипники гальмівного шківа. Контролює дотримування технології виймання корисної копалини. Доставляє вибухові речовини під наглядом вибуховика до місць провадження підривних робіт. Керує і обслуговує гідроелеватор, проводить запуск і зупиняє його, усуває дрібні неполадки в його роботі. Стежить за переходом пульпи в зумпф гідроелеваторів і землесосів, видаляє з пульпи сторонні предмети. Очищає горловини всмоктувача. Бере участь у ремонті обслуговуваних машин, механізмів, пристроїв. Перевіряє справність загонів, поставлених для заливання емульсією, вмикає і вимикає насоси під час закачування емульсії по трубах, закриває отвори у вагонах пробками (за їх відсутності - виготовляє нові). Повідомляє гірничому диспетчеру про закінчення заливання і подавання порожніх вагонів. Дезінфікує убиральні і вивозить нечистоти з шахти.