Категорія - Фахівці |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Диспетчер гірничий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією не менше 3 років, в тому числі на даній шахті - не менше 1 року на підземних роботах.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і керівництва шахти з оперативного управління виробництвом; Правила безпеки у вугільних шахтах; Правила технічної експлуатації вугільних шахт; організацію виробничого планування і диспетчеризації на шахті; виробничі потужності шахти та виробничі зв'язки між ними; основи технології гірничого виробництва; план ліквідації аварій; організацію оперативного обліку перебігу виробництва; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативні розпорядження, контроль за виконанням робіт протягом зміни на шахті згідно з виданим нарядом (виконанням обсягу видобування вугілля, проведенням підготовчих виробок, роботою підземного транспорту, своєчасним подаванням залізничних вагонів, відвантаженням в залізничні вагони, вивантаженням матеріалів та обладнання із залізничних вагонів та іншими роботами). Координує виробничу діяльність дільниць, цехів, служб та сторонніх організацій, які проводять роботи на шахті, згідно з прийнятим керівництвом шахти (зміни) рішенням та виданим розпорядженням відповідно до вимог Правил безпеки у вугільних шахтах (ПБ) та Правил технічної експлуатації (ПТЕ). Здійснює контроль за оперативним розподілом обладнання і матеріалів по всіх виробничих дільницях шахти. Вживає заходів щодо своєчасного запобігання та усунення порушень під час виробничого процесу, запобігання виникненню та ліквідації аварійних ситуацій і залучає для цього відповідні дільниці, цехи, служби шахти, а також сторонні організації. З'ясовує до початку свого чергування стан робіт у шахті та на поверхні, характер наявних порушень ПБ і рішення, прийняті керівництвом шахти щодо їх усунення. Здійснює оперативний контроль за своєчасним опусканням і підійманням людей, їх доставку до місця роботи і назад. Здійснює оперативне керівництво і контроль за об'єктами, керувальні та контрольні елементи яких виведені в центральний диспетчерський пункт (вентилятори головного та місцевого провітрювання, калориферна установка, конвеєрні лінії, електропідстанція, протипожежні насоси тощо). У разі відсутності головного інженера або директора шахти керує роботами щодо ліквідації аварії, згідно з планом ліквідації аварій, забезпечує своєчасне оповіщення про аварію підрозділи воєнізованої гірничорятувальної служби, які обслуговують шахту, керівництво шахти, осіб інженерно-технічного нагляду, вищі органи керівництва. Інформує начальника зміни, керівництво шахти, дільниць, цехів і служб, а також органи вищого рівня про перебіг робіт протягом зміни. Повідомляє начальника зміни про випадки зміни наряду особами дільничного нагляду. Фіксує протягом зміни втрати робочого часу, пов'язані з аваріями агрегатів, машин, механізмів та порушеннями затвердженої технології на всіх виробничих дільницях із зазначенням причин і тривалості простоїв. Здійснює керівництво та контроль за роботою диспетчера шахтового транспорту та операторів з обслуговування автоматичного газового захисту. Веде обліково-контрольну документацію з диспетчерського управління виробництвом відповідно до встановлених форм.