Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації; чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо (щодо забезпечення безпеки авіації), що стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду; організацію охорони авіаційних об'єктів; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду безпеки авіації на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності), незалежно від форм власності. Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та інших документів нормативного характеру, що стосуються безпеки авіації. Інспектує діяльність аеропортів та авіакомпаній, у тому числі іноземних авіакомпаній, на території України, а також експлуатантів, що мають український сертифікат у будь-якій країні світу, згідно із чинним законодавством України з питань забезпечення безпеки авіації. Встановлює достатність відповідних заходів, людських та матеріальних ресурсів, спрямованих на забезпечення безпеки авіації, включаючи питання охорони повітряних суден, важливих об'єктів, пожежної безпеки, підтримання пропускного і внутрішнього об'єктового режиму на аеродромах, в аеропортах та на інших авіаційних об'єктах. Контролює рівень підготовки льотного, диспетчерського, інженерно-технічного та іншого відповідного персоналу з питань безпеки авіації. Перевіряє стан наземного обслуговування та перевезення, аеронавігаційного обслуговування, авіаційної безпеки, перевезення небезпечних вантажів, організації пошуку і рятування. Перевіряє стан ведення документації, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, стану авіаційної безпеки. За результатами інспекторських перевірок оформлює звітну документацію, вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням. Бере участь у підготовці пропозицій щодо усунення виявлених у ході перевірки недоліків в організації безпеки авіації на авіаційному підприємстві та контролює їх виконання.