Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Інспектор державний з авіаційного нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації; чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо (щодо забезпечення льотної придатності повітряних суден), що стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду; норми льотної придатності повітряних суден; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду за відповідним напрямом роботи на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності), незалежно від форм власності. Перевіряє технічний стан повітряних суден та організацію роботи служб наземного обслуговування, стан пошуково-рятувального забезпечення польотів, аварійно-рятувальну підготовку льотного і наземного персоналу. Контролює роботу експлуатантів, у тому числі іноземних, які працюють на території України, щодо забезпечення ними безпеки польотів. Контролює виконання експлуатантами відповідних норм, правил, пов'язаних з експлуатацією та безпекою польотів повітряних суден, технічним обслуговуванням авіаційної техніки, організацією використання повітряного простору та обслуговуванням повітряного руху, експлуатацією аеродромів та аеропортового наземного забезпечення. Бере участь у складі комісій із службового розслідування аварій. Перевіряє документацію, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, стану авіаційної безпеки. Інспектує за цими напрямами іноземні авіакомпанії, які працюють на території України, а також сертифікованих в Україні експлуатантів, що працюють у будь-якій країні світу, згідно з чинним законодавством України. Готує звіти за результатами інспектування у терміни та за формами згідно з установленим порядком, подає пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням.