Інструкція для посади "Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації;
      - чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо (щодо забезпечення безпеки авіації), що стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду;
      - організацію охорони авіаційних об'єктів;
      - основи трудового законодавства;
      - іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків;
      - відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду безпеки авіації на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності), незалежно від форм власності.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та інших документів нормативного характеру, що стосуються безпеки авіації.

2.3. Інспектує діяльність аеропортів та авіакомпаній, у тому числі іноземних авіакомпаній, на території України, а також експлуатантів, що мають український сертифікат у будь-якій країні світу, згідно із чинним законодавством України з питань забезпечення безпеки авіації.

2.4. Встановлює достатність відповідних заходів, людських та матеріальних ресурсів, спрямованих на забезпечення безпеки авіації, включаючи питання охорони повітряних суден, важливих об'єктів, пожежної безпеки, підтримання пропускного і внутрішнього об'єктового режиму на аеродромах, в аеропортах та на інших авіаційних об'єктах.

2.5. Контролює рівень підготовки льотного, диспетчерського, інженерно-технічного та іншого відповідного персоналу з питань безпеки авіації.

2.6. Перевіряє стан наземного обслуговування та перевезення, аеронавігаційного обслуговування, авіаційної безпеки, перевезення небезпечних вантажів, організації пошуку і рятування.

2.7. Перевіряє стан ведення документації, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, стану авіаційної безпеки.

2.8. За результатами інспекторських перевірок оформлює звітну документацію, вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням.

2.9. Бере участь у підготовці пропозицій щодо усунення виявлених у ході перевірки недоліків в організації безпеки авіації на авіаційному підприємстві та контролює їх виконання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки в авіації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.