* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник екстрагування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника екстрагування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні основи та суть технологічного процесу екстрагування; властивості продуктів, розчинників і розчинів, правила поводження з ними; технологічний режим і правила регулювання процесу; способи регенерації розчинників; методику проведення аналізів; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес екстрагування або особливо складний під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Підігріває, змішує, відстоює, подрібнює, розділяє шари у випадках, які передбачені регламентом, додає розчинник певної концентрації. Визначає закінчення процесу екстрагування. Очищає розчин устоюванням або фільтрацією, виділяє речовину з розчину випарюванням або кристалізацією. Уловлює пари розчинників. Дистилює або відганяє розчинники (регенерує). Підтримує температурний режим за стадіями процесу. Реґудює подавання продуктів, розчинів та співвідношення компонентів. Розраховує кількість розчинників і продукту залежно від необхідної концентрації розчину. Контролює та регулює параметри технологічного процесу: тиск, температуру, рівні, час, концентрацію за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуально. У разі потреби розраховує витрати сировини та вихід продукції. Провадить аналізи. Обслуговує екстракційні та дистиляційні колони, вакуум апарати, випарники, змішувачі, теплообмінники, конденсатори, збірники, місткості, насоси, мірники, холодильники та інше устаткування. Продуває трубопроводи парою, провадить санітарну обробку устаткування та інвентаря. Перевіряє герметичність устаткування. Запобігає несправностям у роботі устаткування і комунікацій та усуває їх, провадить простий ремонт.

Приклади робіт
Ведення процесу екстрагування живильних речовин з бурякового жому, соєвих бобів, солодових ростків тощо на екстракторах періодичної дії у виробництві ферментних препаратів.