* *
Інструкція для посади "Апаратник екстрагування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник екстрагування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника екстрагування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні основи та суть технологічного процесу екстрагування;
      - властивості продуктів, розчинників і розчинів, правила поводження з ними;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - способи регенерації розчинників;
      - методику проведення аналізів;
      - правила відбору проб;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник екстрагування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник екстрагування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник екстрагування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник екстрагування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде складний технологічний процес екстрагування або особливо складний під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Підігріває, змішує, відстоює, подрібнює, розділяє шари у випадках, які передбачені регламентом, додає розчинник певної концентрації.

2.3. Визначає закінчення процесу екстрагування.

2.4. Очищає розчин устоюванням або фільтрацією, виділяє речовину з розчину випарюванням або кристалізацією.

2.5. Уловлює пари розчинників.

2.6. Дистилює або відганяє розчинники (регенерує).

2.7. Підтримує температурний режим за стадіями процесу.

2.8. Реґудює подавання продуктів, розчинів та співвідношення компонентів.

2.9. Розраховує кількість розчинників і продукту залежно від необхідної концентрації розчину.

2.10. Контролює та регулює параметри технологічного процесу: тиск, температуру, рівні, час, концентрацію за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуально.

2.11. У разі потреби розраховує витрати сировини та вихід продукції.

2.12. Провадить аналізи.

2.13. Обслуговує екстракційні та дистиляційні колони, вакуум апарати, випарники, змішувачі, теплообмінники, конденсатори, збірники, місткості, насоси, мірники, холодильники та інше устаткування.

2.14. Продуває трубопроводи парою, провадить санітарну обробку устаткування та інвентаря.

2.15. Перевіряє герметичність устаткування.

2.16. Запобігає несправностям у роботі устаткування і комунікацій та усуває їх, провадить простий ремонт.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник екстрагування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник екстрагування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник екстрагування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник екстрагування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник екстрагування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник екстрагування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник екстрагування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник екстрагування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник екстрагування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник екстрагування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник екстрагування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник екстрагування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник екстрагування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник екстрагування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник екстрагування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник екстрагування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу екстрагування живильних речовин з бурякового жому, соєвих бобів, солодових ростків тощо на екстракторах періодичної дії у виробництві ферментних препаратів.