Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник екстрагування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника екстрагування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову та конструктивні особливості багатоступінчастих екстракторів та екстракційних колон, які працюють за принципом протитечі, а також основного та допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості сумішей, розчинників та готового продукту; фізико-хімічні основи, суть та параметри технологічного процесу; правила регулювання процесу; норми витрат сировини, напівпродуктів та виходу готового продукту; методику розрахунку дозування компонентів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде особливо складний технологічний процес екстрагування або керує апаратниками нижчої кваліфікації під час ведення складного процесу екстрагування. Ретельно змішує вихідну суміш та екстрагент з метою збільшення поверхні контакту між фазами; розділяє дві незмішувальні рідкі фази (екстракт та рафінат). Регенерує екстрагент, видаляє його з екстракту та рафінату. Звільнює апарати самопливом або стиснутим повітрям. Обслуговує багатоступінчасті екстрактори, дифузори та екстракційні колони, які працюють за принципом протитечії, дозатори, сепаратори, уловлювачі, відцентрові насоси, контрольно-вимірювальні прилади. Обліковує витрати сировини та вихід готової продукції.

Приклади робіт
Ведення процесу екстрагування пектину, амінокислот, вуглеводів та інших живильних речовин в екстракторах безперервної дії у виробництві ферментних препаратів.