* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник екстрагування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника екстрагування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову та правила експлуатації багатоступінчастих екстракторів та екстракційних колон, які працюють за принципом протитечії, а також основного та допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні основи, суть та параметри технологічного процесу, правила регулювання процесу; норми витрат сировини, напівпродуктів та виходу готового продукту; методику розрахунку дозування компонентів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде особливий технологічний процес екстрагування та керує апаратниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та реґулює його відповідно до робочих інструкцій. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, за станом та роботою устаткування. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Виконує контрольні аналізи. Бере участь у ремонтних роботах основного та допоміжного устаткування.

Приклади робіт
Ведення процесу екстрагування у виробничих капролактаму, ферментів та бактерій в екстракторах роторного типу.