* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва хімічних реактивів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему і регламент декількох складних виробництв, хімічних реактивів і особливо чистих речовин; фізико-хімічні основи і суть хімічних реакцій та технологічних процесів; різні методи і прийоми напрацьовування замовної реактивної продукції; правила освоєння нових препаратів і високочистих речовин; конструктивні особливості основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини і допоміжних матеріалів; державні стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію; основи неорганічної та органічної хімії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Самостійно провадить складні хімічні реакції, які зв'язані з освоєнням прогресивних процесів і устаткування (хроматографія, електрофорез, ультразвук тощо) і застосовує радіоактивні та стабільні ізотопи, високотоксичні, вибухо- і вогненебезпечні, отруйні та обпікаючі речовини, які вимагають виняткової відповідальності та особливої обережності в поводженні. Обслуговує автоматизовані виробництва, на яких ведеться напрацьовування замовної продукції, а також особливо чистих речовин. Готує і розраховує сировину та інші компоненти, самостійно контролює хід технологічного процесу, виконує контрольні аналізи; визначає момент закінчення реакції, вивантажує і оформляє готову продукцію заданого ступеню чистоти. Обробляє результати спостережень. Провадить складання лабораторно-дослідних схем і установок під керівництвом працівників вищої кваліфікації для вироблення реактивної продукції в невеликих кількостях.