* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва хімічних реактивів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему і регламент декількох складних виробництв, хімічних реактивів і особливо чистих речовин;
      - фізико-хімічні основи і суть хімічних реакцій та технологічних процесів;
      - різні методи і прийоми напрацьовування замовної реактивної продукції;
      - правила освоєння нових препаратів і високочистих речовин;
      - конструктивні особливості основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини і допоміжних матеріалів;
      - державні стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - основи неорганічної та органічної хімії.

1.4. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Самостійно провадить складні хімічні реакції, які зв'язані з освоєнням прогресивних процесів і устаткування (хроматографія, електрофорез, ультразвук тощо) і застосовує радіоактивні та стабільні ізотопи, високотоксичні, вибухо- і вогненебезпечні, отруйні та обпікаючі речовини, які вимагають виняткової відповідальності та особливої обережності в поводженні.

2.2. Обслуговує автоматизовані виробництва, на яких ведеться напрацьовування замовної продукції, а також особливо чистих речовин.

2.3. Готує і розраховує сировину та інші компоненти, самостійно контролює хід технологічного процесу, виконує контрольні аналізи; визначає момент закінчення реакції, вивантажує і оформляє готову продукцію заданого ступеню чистоти.

2.4. Обробляє результати спостережень.

2.5. Провадить складання лабораторно-дослідних схем і установок під керівництвом працівників вищої кваліфікації для вироблення реактивної продукції в невеликих кількостях.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва хімічних реактивів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.