* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста ринку електричної енергії I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: директивні, нормативні та інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства палива та енергетики України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, Міністерства фінансів і Національного банку України; рішення Уряду і органів вищого рівня управління з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України; Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, Правила Оптового ринку електричної енергії України та інші додатки до договору; типові ліцензії на виробництво, передавання електроенергії і електропостачання, інші документи, що визначають роботу ринку електричної енергії; технологію механізованої обробки інформації і проведення обчислювальних робіт; керівні та нормативні матеріали, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки для оброблення інформації; Правила Оптового ринку електричної енергії України та інструкцію щодо використання коштів ринку електричної енергії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає щомісяця оборотний баланс за бухгалтерськими рахунками ринку електричної енергії по зовнішніх операціях. Передає оборотний баланс головного бухгалтера для включення в загальний баланс Національної енергетичної компанії НЕК "Укренерго". Одержує рахунки-фактури дебіторів і кредиторів ринку електричної енергії, контролює їх повноту й правильність обчислень. Виписує на підставі рахунків-фактур дебіторів платіжні вимоги і передає їх банкіру для перерахування коштів з транзитних субрахунків постачальників. Одержує від банкіра виписки з транзитних субрахунків дебіторів, виконує арифметичну перевірку їх і контролює дотримання платіжних вимог. Одержує інформацію від розпорядника системи розрахунків товарної продукції і контролює її повноту, відповідність вимогам прийнятого внутрішнього стандарту і правильність арифметичних обчислень. Одержує інформацію про оплату дебітором товарної продукції сертифікатом субсидій і розподіляє суми субсидій між кредиторами. Визначає суми відсотків за перший день заборгованості дебіторів з відображенням їх в обліку за рахунком 42 "Націнка" і передає інформацію всім учасникам оптового ринку для підготовки звіту про залишки на рахунку. Веде контроль перекриттям цих сум націнкою, встановленою розпорядником системи розрахунків. Одержує інформацію про оплату товарної продукції переказним дорученням, про нарахування процентної ставки (пені) за простроченими платежами.

Спеціалізація
Направляє розпорядження банкіру на списання коштів з резервних рахунків і акредитивів у випадку недостатності коштів на транзитних субрахунках. У випадку надлишку отриманих коштів передає інформацію банкіру про направлення надлишку на погашення боргів для відображення цих операцій в обліку розрахунків. Одержує від банкіра виписки із клірингового рахунку та визначає відповідність наявних коштів до сум платежів кредиторам. Виписує на підставі рахунків-фактур кредиторів платіжні доручення і передає їх банкіру для перерахування коштів з клірингового рахунку кредиторам. У разі нестачі коштів на кліринговому рахунку проводить розподіл отриманих коштів між кредиторами у відповідності до чинної інструкції і за підсумками рахунків виписує та передає банкіру платіжні доручення. Проводить аналіз банківських виписок із клірингового рахунку і здійснює контроль за правильним перерахуванням коштів. У разі виявлення переплат кредитором після двох робочих днів з дня переплати застосовує процентну ставку (пеню) НБУ (Національного банку України) і вживає заходів щодо повернення переплати або до зменшення наступних платежів з дня виявлення помилки. Веде реєстри по всіх рахунках, складає звіти про стан банківських рахунків і передає інформацію до бухгалтерії для відповідних проводок по рахунках. Реєструє переказні доручення (АВІЗО, векселі тощо) і сертифікати субсидій, контролює наявність і правильне заповнення встановлених реквізитів. Складає реєстри по переказних дорученнях і узгоджує їх з дебіторами і кредиторами. Передає інформацію до бухгалтерії про оплату переказними дорученими і сертифікатами субсидій для відображення на рахунках-фактурах.