Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Провідний експерт технічний міського електротранспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією експерта технічного міського електротранспорту I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху, Правила експлуатації трамвая та тролейбуса, постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали з питань утримання і експлуатації міського електротранспорту; облаштування, конструкцію трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі і тягових підстанцій з кабельними мережами, технологію і організацію ремонтів; вимірювальні інструменти і пристрої, правила користування ними; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління; основи законодавства про працю, правила і норми з охорони праці і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить роботу, пов'язану з державним технічним оглядом трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій з кабельними мережами згідно з правилами проведення державного технічного огляду міського електротранспорту. Здійснює реєстрацію та облік рухомого складу згідно з правилами реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів. Розробляє заходи з питань удосконалення технічного огляду міського електротранспорту. Виконує доручення Головної державної технічної інспекції міського електротранспорту з питань проведення вибіркових технічних оглядів трамвайних вагонів і тролейбусів, що експлуатуються. Бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків рухомого складу, устаткування та обладнання для міського електротранспорту" а також запасних частин, які безпосередньо впливають на безпеку руху. Проводить обстеження технічного стану трамвайних вагонів і тролейбусів, які відпрацювали нормативні строки експлуатації, та готує висновки про можливість їх продовження. Бере участь у розробленні та вдосконаленні методичних вказівок щодо проведення обстеження трамвайних вагонів і тролейбусів, трамвайних колій, контактних мереж та тягових підстанцій, що відпрацювали нормативний строк, для визначення можливості їх подальшої експлуатації. Проводить експертизу виробничої бази, документації, оснастки та обладнання підприємств і організацій щодо можливості виконання капітальних ремонтів рухомого складу. Розробляє пропозиції щодо коригування нормативно-технічної документації, положень та інструкцій з питань роботи електротранспорту, а також з удосконалення обладнання дільниць технічної діагностики вузлів і агрегатів рухомого складу та готує технічні вимоги до них. Бере участь у проведенні переатестації, роботі з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів підприємств та організацій міського електротранспорту.