* *
Інструкція для посади "Провідний експерт технічний міського електротранспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний експерт технічний міського електротранспорту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією експерта технічного міського електротранспорту I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху, Правила експлуатації трамвая та тролейбуса, постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали з питань утримання і експлуатації міського електротранспорту;
      - облаштування, конструкцію трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі і тягових підстанцій з кабельними мережами, технологію і організацію ремонтів;
      - вимірювальні інструменти і пристрої, правила користування ними;
      - основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління;
      - основи законодавства про працю, правила і норми з охорони праці і протипожежного захисту.

1.4. Провідний експерт технічний міського електротранспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний експерт технічний міського електротранспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний експерт технічний міського електротранспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний експерт технічний міського електротранспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить роботу, пов'язану з державним технічним оглядом трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій з кабельними мережами згідно з правилами проведення державного технічного огляду міського електротранспорту.

2.2. Здійснює реєстрацію та облік рухомого складу згідно з правилами реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів.

2.3. Розробляє заходи з питань удосконалення технічного огляду міського електротранспорту.

2.4. Виконує доручення Головної державної технічної інспекції міського електротранспорту з питань проведення вибіркових технічних оглядів трамвайних вагонів і тролейбусів, що експлуатуються.

2.5. Бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків рухомого складу, устаткування та обладнання для міського електротранспорту" а також запасних частин, які безпосередньо впливають на безпеку руху.

2.6. Проводить обстеження технічного стану трамвайних вагонів і тролейбусів, які відпрацювали нормативні строки експлуатації, та готує висновки про можливість їх продовження.

2.7. Бере участь у розробленні та вдосконаленні методичних вказівок щодо проведення обстеження трамвайних вагонів і тролейбусів, трамвайних колій, контактних мереж та тягових підстанцій, що відпрацювали нормативний строк, для визначення можливості їх подальшої експлуатації.

2.8. Проводить експертизу виробничої бази, документації, оснастки та обладнання підприємств і організацій щодо можливості виконання капітальних ремонтів рухомого складу.

2.9. Розробляє пропозиції щодо коригування нормативно-технічної документації, положень та інструкцій з питань роботи електротранспорту, а також з удосконалення обладнання дільниць технічної діагностики вузлів і агрегатів рухомого складу та готує технічні вимоги до них.

2.10. Бере участь у проведенні переатестації, роботі з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів підприємств та організацій міського електротранспорту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний експерт технічний міського електротранспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний експерт технічний міського електротранспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний експерт технічний міського електротранспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний експерт технічний міського електротранспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний експерт технічний міського електротранспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний експерт технічний міського електротранспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний експерт технічний міського електротранспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний експерт технічний міського електротранспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний експерт технічний міського електротранспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний експерт технічний міського електротранспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний експерт технічний міського електротранспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний експерт технічний міського електротранспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний експерт технічний міського електротранспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний експерт технічний міського електротранспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний експерт технічний міського електротранспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний експерт технічний міського електротранспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.