Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з режимів оперативно-диспетчерської служби I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо режимів роботи мереж; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; виробничі, посадові інструкції; будівельні норми й правила (у межах для даної посади); Правила влаштування електроустановок; характеристики і принципи дії основного устаткування мереж, окремих дільниць і підстанцій, котельних, пристроїв і приладів захисту, автоматики, блоківок, регулювальних пристроїв і засобів зв'язку; принципову електричну (теплову) схему підприємства мереж; методи розрахунків роботи мереж і струмів короткого замикання, статичної і динамічної стійкості; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє режими роботи мереж і окремих вузлів мереж у зв'язку із зміною умов роботи устаткування. Проводить розрахунки і видає службам та районам мереж відомості про максимально можливі струми навантаження і рівні напруг, рівні температур і тиску теплоносія в основних теплових мережах, схеми мереж на літній і зимовий періоди енергопостачання. Складає нормальні схеми електромереж. Розслідує випадки неякісного енергопостачання споживачів і дає рекомендації диспетчерам щодо зміни режимів роботи мережі. Веде контроль за фактичним виконанням заданих режимів роботи основного устаткування мереж. Складає графіки планового вимкнення устаткування. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування, зниження втрат енергії в мережах, скорочення витрат енергії на власні потреби. Бере участь у роботі комісій з розгляду перспективних планів розвитку мереж. Підготовляє і представляє в органи вищого рівня матеріали про обсяги завантаження високовольтних ліній і трансформаторів, трубопроводів, котельних, про роботу апаратури частотного розвантаження і регулювання частоти й напруги в електричних мережах, температури і тиску теплоносія. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.