* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з релейного захисту і електроавтоматики I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації, налагодження і ремонту пристроїв релейного захисту і електроавтоматики, засобів вимірювань; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила Держнаглядохоронпраці (у межах для даної посади); принцип роботи пристроїв захисту, електроавтоматики і електровимірювань, конструкції реле, програми та інструкції щодо налагодження і планових перевірок реле і пристроїв захисту, контролю засобів вимірювань; електричні схеми первинної і вторинної комутації; технічні характеристики устаткування, засобів вимірювань; Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках; Правила влаштування електроустановок; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і проводить роботи з експлуатації, налагодження і поточного ремонту пристроїв релейного захисту й електроавтоматики, засобів вимірювань підприємства. Складає виконавчі схеми захисту й автоматики, вчасно вносить необхідні зміни. Проводить перевірку пристроїв релейного захисту і автоматики нових підстанцій. Бере участь у ремонті реле та іншої апаратури вторинних кіл і в роботах із реконструкції релейного захисту і електроавтоматики. Перевіряє на об'єктах правильне виконання захисту устаткування і ліній електропередачі. Приймає в експлуатацію нові пристрої захисту, автоматики й вимірювань. Веде облік роботи пристроїв захисту й автоматики, аналізує їх дію. Проводить розрахунки, необхідні для правильного настроювання пристроїв захисту. Веде карти селективності роботи пристроїв захисту. Складає річні і місячні плани профілактичних робіт, поточного і капітального ремонтів пристроїв захисту й електроавтоматики. Бере участь в розслідуванні і аналізі аварій та відмов у роботі. Здійснює перевірки правильності роботи контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і захисту устаткування. Вчасно переглядає і змінює виробничі інструкції та схеми пристроїв релейного захисту, електроавтоматики й електровимірювань. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.