Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Старший піротехнік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у сфері піротехнічної діяльності - не менше 5 років або стаж роботи за професією піротехніка I категорії - не менше 3 років. Наявність ліцензії (сертифіката) відповідного наглядового органу на роботи з холодною, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.

Знає та застосовує у діяльності: основи техніки зйомок і телепередач; рецептуру піротехнічних сумішей і токарну справу; властивості матеріалів для виготовлення піротехнічних виробів з паперу і картону; хімічні властивості легкозаймистих і вибухових речовин; правила поводження і підготовки до чищення зброї; правила збереження, упакування і транспортування зброї і вибухових речовин; види, будову і правила поводження з вогнепальною і холодною зброєю вітчизняних та іноземних систем; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Супроводжує художнє оформлення фільмів, телевізійних передач, художніх постановок, шоу складними піротехнічними ефектами. Організовує піротехнічні роботи із застосуванням великої кількості вибухів під час зйомок масових батальних сцен, їх виконанні у безпосередній близькості від учасників зйомок, театралізованих заходів тощо. Керує піротехніками та працівниками, зайнятими у підготовці, супроводженні та виконанні піротехнічних робіт. Розроблює та погоджує з керівництвом план піротехнічних робіт, кошторис, специфікації та інші документи щодо піротехнічного обслуговування фільму, телепередачі, театралізованого заходу, шоу в процесі підготовчого та основного періодів. Взаємодіє з організатором трюкових зйомок (сцен) стосовно піротехнічного забезпечення трюкових номерів, тренування та консультування каскадерів (старших каскадерів) та їх помічників у частині застосування піротехнічних засобів та зброї. Проводить попередній інструктаж з піротехніками щодо охорони праці та протипожежного захисту. Контролює підготовку холодної та вогнепальної зброї всіх видів і забезпечує її використання під час зйомок. Організовує виконання робіт з виготовлення піротехнічних виробів з паперу і картону, всіх видів гільз. Перевіряє правильне маркування, упаковку та облаштування піротехнічних виробів, підготовку до використання та для стріляння холостими патронами вогнепальної зброї. Організовує та забезпечує умови для навчання на виробництві піротехніків. Підвищує свій кваліфікаційний рівень. Вивчає національний та міжнародний досвід організації піротехнічних робіт. Готує та вносить на розгляд пропозиції керівництву щодо удосконалення піротехнічних ефектів, більш раціонального використання праці піротехніків.