Інструкція для посади "Старший піротехнік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший піротехнік" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у сфері піротехнічної діяльності - не менше 5 років або стаж роботи за професією піротехніка I категорії - не менше 3 років. Наявність ліцензії (сертифіката) відповідного наглядового органу на роботи з холодною, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи техніки зйомок і телепередач;
      - рецептуру піротехнічних сумішей і токарну справу;
      - властивості матеріалів для виготовлення піротехнічних виробів з паперу і картону;
      - хімічні властивості легкозаймистих і вибухових речовин;
      - правила поводження і підготовки до чищення зброї;
      - правила збереження, упакування і транспортування зброї і вибухових речовин;
      - види, будову і правила поводження з вогнепальною і холодною зброєю вітчизняних та іноземних систем;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Старший піротехнік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший піротехнік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший піротехнік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший піротехнік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Супроводжує художнє оформлення фільмів, телевізійних передач, художніх постановок, шоу складними піротехнічними ефектами.

2.2. Організовує піротехнічні роботи із застосуванням великої кількості вибухів під час зйомок масових батальних сцен, їх виконанні у безпосередній близькості від учасників зйомок, театралізованих заходів тощо.

2.3. Керує піротехніками та працівниками, зайнятими у підготовці, супроводженні та виконанні піротехнічних робіт.

2.4. Розроблює та погоджує з керівництвом план піротехнічних робіт, кошторис, специфікації та інші документи щодо піротехнічного обслуговування фільму, телепередачі, театралізованого заходу, шоу в процесі підготовчого та основного періодів.

2.5. Взаємодіє з організатором трюкових зйомок (сцен) стосовно піротехнічного забезпечення трюкових номерів, тренування та консультування каскадерів (старших каскадерів) та їх помічників у частині застосування піротехнічних засобів та зброї.

2.6. Проводить попередній інструктаж з піротехніками щодо охорони праці та протипожежного захисту.

2.7. Контролює підготовку холодної та вогнепальної зброї всіх видів і забезпечує її використання під час зйомок.

2.8. Організовує виконання робіт з виготовлення піротехнічних виробів з паперу і картону, всіх видів гільз.

2.9. Перевіряє правильне маркування, упаковку та облаштування піротехнічних виробів, підготовку до використання та для стріляння холостими патронами вогнепальної зброї.

2.10. Організовує та забезпечує умови для навчання на виробництві піротехніків.

2.11. Підвищує свій кваліфікаційний рівень.

2.12. Вивчає національний та міжнародний досвід організації піротехнічних робіт.

2.13. Готує та вносить на розгляд пропозиції керівництву щодо удосконалення піротехнічних ефектів, більш раціонального використання праці піротехніків.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший піротехнік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший піротехнік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший піротехнік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший піротехнік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший піротехнік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший піротехнік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший піротехнік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший піротехнік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший піротехнік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший піротехнік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший піротехнік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший піротехнік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший піротехнік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший піротехнік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший піротехнік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший піротехнік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.