* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник алкілування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника алкілування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва дільниці, яка обслуговується, та суть процесу алкілування; будову, принцип роботи устаткування; правила відбору проб; державні стандарти і технічні умови на готовий продукт; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес алкілування і керує апаратниками нижчої кваліфікації під час ведення технологічного процесу алкілування у кислому середовищі. Приймає та готує сировину і реагенти. Вивантажує продукт стиснутим азотом на промивання або нейтралізацію. Розраховує добавки для завершення реакції. Пускає, зупиняє і стежить за роботою алкілаторів, відстійників, розкладників, нейтралізаторів, сушарок, насосів та іншого устаткування, яке обслуговується. Виявляє, усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.