* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник алкілування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника алкілування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: види, склад, фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції, вимоги до них; технічні умови на готовий продукт; технологічну схему виробництва дільниці, яка обслуговується, та суть процесу алкілування; будову основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики і правила їх обслуговування; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; технологічний режим; правила відбору проб та методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес алкілування з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації з виконанням аналізів або веде процес алкілування бензолу олефінами, хлорованим гасом, або фенолізобутиловим спиртом у присутності каталізатора, складних органічних речовин. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Обслуговує технологічне устаткування, контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматики. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.