* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник алкілування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес алкілування; будову основного і допоміжного устаткування; правила відбору проб; технічні умови на готовий продукт; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес алкілування у кислому середовищі. Завантажує сировину та реагенти в апарати, у разі потреби підігріває реакційну масу. Розраховує добавки, для реакції, Контролює параметри технологічного процесу: температуру, тиск, концентрацію за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби для аналізів. Вивантажує готовий продукт для наступних процесів. Пускає, зупиняє і стежить за роботою устаткування, яке обслуговується. Усуває несправності у роботі устаткування.