* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник активації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника активації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес активації; кінематичні схеми устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; методику розрахунку дозованих компонентів; правила регулювання процесу; правила проведення контрольних аналізів; державні стандарти на сировину, активатори та готовий продукт; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес активації бавовняної та деревної целюлози оцтовою кислотою або активації трегерного каталізатора у реакторі трубчастого типу з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту. Керує технологічним процесом відповідно до робочих інструкцій. Розраховує дозовані компоненти. Приймає устаткування з ремонту.