* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник активації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника активації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес активації; будову та конструктивні особливості устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; методику розрахунку дозованих компонентів; послідовність операцій з підготовлення та завантаження активаторів; правила регулювання процесу; правила зберігання сировини; правила вивантаження готового продукту; технічні умови на сировину, активатори та готовий продукт; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес активації бавовняної та деревної целюлози оцтовою кислотою, активації трегерного каталізатора в реакторі трубчастого типу або одночасно веде технологічний процес активації глини "КІЛ" і десорбції рідини СГС з відпрацьованої глини "КІЛ" та активованого вугілля. Приймає та готує сировину і матеріали. Перевіряє чистоту активатора. Настроює двигуни мішалки на задану швидкість. Завантажує активатори компонентами. Регулює режими температури оболонки активатора та охолоджуючих компонентів, швидкість та об'єм повітря, яке надходить в активатор, кількість і час подавання активаторів, швидкість подавання матеріалів. Вивантажує готовий продукт передавлюванням через фільтри пневмотранспортом в ємкість. Усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Готує устаткування до ремонту.