* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника установки дослідного виробництва 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні процеси, регламенти та показники, які установлені лабораторним шляхом; схему установки, яка обслуговується; методи визначення оптимальних режимів ведення процесу, методику розрахунків та складання матеріального балансу дослідного виробництва; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; конструкцію устаткування, засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів та правила їх налагодження на установці, яка обслуговується; правила обережного поводження із сировиною, напівфабрикатами та готовою продукцією, зважаючи на недостатнє вивчення їх властивостей (меж вибуховості, ступеню токсичності тощо), та міри запобігання небезпечним наслідкам та нещасним випадкам під час ведення процесів на дослідній установці; способи вивчення, аналізу та фіксації проведення процесів дослідних виробництв; неорганічну та органічну хімію, хімічну технологію та апаратуру у межах роботи, яка виконується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес на особливо складних установках дослідного виробництва із запровадженням технологічних режимів, які допускають тиск понад 250 атм та відхилення температури +- 1 град.C. Самостійно виявляє оптимальні умови та параметри отримання продукту з найбільшим виходом та найкращою якістю. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, за станом та режимом роботи устаткування. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Бере участь в ремонтних та монтажних роботах. Координує та керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.