* *
Інструкція для посади "Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника установки дослідного виробництва 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси, регламенти та показники, які установлені лабораторним шляхом;
      - схему установки, яка обслуговується;
      - методи визначення оптимальних режимів ведення процесу, методику розрахунків та складання матеріального балансу дослідного виробництва;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - конструкцію устаткування, засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів та правила їх налагодження на установці, яка обслуговується;
      - правила обережного поводження із сировиною, напівфабрикатами та готовою продукцією, зважаючи на недостатнє вивчення їх властивостей (меж вибуховості, ступеню токсичності тощо), та міри запобігання небезпечним наслідкам та нещасним випадкам під час ведення процесів на дослідній установці;
      - способи вивчення, аналізу та фіксації проведення процесів дослідних виробництв;
      - неорганічну та органічну хімію, хімічну технологію та апаратуру у межах роботи, яка виконується.

1.4. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес на особливо складних установках дослідного виробництва із запровадженням технологічних режимів, які допускають тиск понад 250 атм та відхилення температури +- 1 град.C.

2.2. Самостійно виявляє оптимальні умови та параметри отримання продукту з найбільшим виходом та найкращою якістю.

2.3. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, за станом та режимом роботи устаткування.

2.4. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень.

2.5. Бере участь в ремонтних та монтажних роботах.

2.6. Координує та керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник установки дослідного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.