Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник хлорування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хлорування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес хлорування та способи його регулювання; будову, принцип роботи та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; правила відбору проб; методику проведення аналізів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде середньої складності технологічний процес хлорування. Регулює подачу хлору, хлористого водню та повітря. Підігріває або охолоджує реакційну масу, хлорує в присутності каталізатора або ініціатора. Провадить розгонку, нейтралізує, відстоює, сушить. Уловлює та очищає відхідні гази. Контролює та реґулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, вакуум, концентрацію хлору у відхідних газах, якість продукту та інші за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Розраховує сировину та вихід готової продукції. Виконує аналізи. Обслуговує хлоратори, реактори, колони та печі хлорування, конденсатори, нейтралізатори, сепаратори, скрубери, відгінні куби, холодильники, насоси та інше устаткування і комунікації. Обпресовує устаткування перед пуском стиснутим повітрям або азотом. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму та несправності у роботі устаткування. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.