* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник хлорування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хлорування 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: суть процесу хлорування; будову, принцип роботи та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; правила відбору проб; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде простий технологічний процес хлорування ропи, бурових вод, вапняного молока у виробництві хлороформу, депресатору, отримання розчину гіпохлориту натрію, а також веде процес хлорування середньої складності під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Подає в апарати хлор, хлористий водень та повітря. Зливає готовий продукт та передає на наступні технологічні стадії. Усуває несправності в роботі устаткування. Обслуговує устаткування.

Приклади робіт
Ведення процесу хлорування: бурових вод, вапняного молока у виробництві хлороформу, ропи.