* *
Інструкція для посади "Апаратник хлорування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник хлорування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хлорування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес хлорування та способи його регулювання;
      - будову, принцип роботи та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

1.4. Апаратник хлорування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник хлорування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник хлорування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник хлорування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде середньої складності технологічний процес хлорування.

2.2. Регулює подачу хлору, хлористого водню та повітря.

2.3. Підігріває або охолоджує реакційну масу, хлорує в присутності каталізатора або ініціатора.

2.4. Провадить розгонку, нейтралізує, відстоює, сушить.

2.5. Уловлює та очищає відхідні гази.

2.6. Контролює та реґулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, вакуум, концентрацію хлору у відхідних газах, якість продукту та інші за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.7. Розраховує сировину та вихід готової продукції.

2.8. Виконує аналізи.

2.9. Обслуговує хлоратори, реактори, колони та печі хлорування, конденсатори, нейтралізатори, сепаратори, скрубери, відгінні куби, холодильники, насоси та інше устаткування і комунікації.

2.10. Обпресовує устаткування перед пуском стиснутим повітрям або азотом.

2.11. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму та несправності у роботі устаткування.

2.12. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник хлорування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник хлорування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник хлорування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник хлорування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник хлорування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник хлорування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник хлорування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник хлорування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник хлорування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник хлорування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник хлорування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник хлорування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник хлорування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник хлорування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник хлорування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник хлорування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.