* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник приготування емульсій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування емульсій 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва емульсій; будову основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на робочому місці; фізико-хімічні властивості застосовуваних компонентів; вимоги до сировини та готової продукції; причини виникнення та правила усунення відхилень у ході технологічного процесу; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику розрахунків; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування стійких та високодисперсних емульсій. Готує сировину, очищує рідину від домішок відстоюванням або фільтрацією; дозує компоненти за заданою рецептурою та завантажує в апарат; перемішує. Інтенсивно подрібнює зважені частки емульсій до критичного розміру. Добавляє стабілізатори, які підвищують стійкість емульсій. Вивантажує продукти в тару та передає на склад або на наступну технологічну операцію. Відбирає проби для визначення моменту закінчення реакції. Провадит аналізи. Контролює дотримання технологічного режиму, якість продукції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та на основі досвіду робітника. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Розраховує компоненти, які завантажуються. Обслуговує емульгатори, ультразвукові установки, дозувальні пристрої, збірники, змішувачі, фільтри, колоїдні млини, машину-гомогенізатор, елеватор, насоси, контрольно-вимірювальні прилади, комунікації та інше устаткування. Обліковує витрати сировини, отриманої продукції. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.