* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник приготування емульсій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування емульсій 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва емульсій-конструктивні особливості і правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні основи і технологічний процес на дільниці, яка обслуговується; технологічні властивості застосовуваних компонентів; державні стандарти на сировину та готову продукцію; причини виникнення і правила усунення відхилень у ході технологічного процесу; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику розрахунків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес приготування багатокомпонентних емульсій, які вимагають особливо точного дозування компонентів і дотримання жорстких технологічних параметрів. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Провадить контрольні аналізи. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за станом та роботою устаткування. Бере участь у ремонтних роботах основного та допоміжного устаткування.