* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування емульсій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування емульсій 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування емульсій 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва емульсій;
      - будову основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій на робочому місці;
      - фізико-хімічні властивості застосовуваних компонентів;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - причини виникнення та правила усунення відхилень у ході технологічного процесу;
      - технологічний режим;
      - правила регулювання процесу;
      - методику розрахунків;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес приготування стійких та високодисперсних емульсій.

2.2. Готує сировину, очищує рідину від домішок відстоюванням або фільтрацією; дозує компоненти за заданою рецептурою та завантажує в апарат; перемішує.

2.3. Інтенсивно подрібнює зважені частки емульсій до критичного розміру.

2.4. Добавляє стабілізатори, які підвищують стійкість емульсій.

2.5. Вивантажує продукти в тару та передає на склад або на наступну технологічну операцію.

2.6. Відбирає проби для визначення моменту закінчення реакції.

2.7. Провадит аналізи.

2.8. Контролює дотримання технологічного режиму, якість продукції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та на основі досвіду робітника.

2.9. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.10. Розраховує компоненти, які завантажуються.

2.11. Обслуговує емульгатори, ультразвукові установки, дозувальні пристрої, збірники, змішувачі, фільтри, колоїдні млини, машину-гомогенізатор, елеватор, насоси, контрольно-вимірювальні прилади, комунікації та інше устаткування.

2.12. Обліковує витрати сировини, отриманої продукції.

2.13. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування емульсій 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.