* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування емульсій 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування емульсій 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу нанесення ізоляційних шарів;
      - будову, принцип роботи устаткування;
      - основні властивості складових компонентів та їх взаємодію;
      - вимоги до якості грунтів та емульсій;
      - методи визначення якості та готовності продукції;
      - схему комунікацій;
      - прийоми роботи.

1.4. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес приготування поліакриламідної або латексної емульсії, нітрогрунту та основного фарбового ґрунту для ґрунтування пергамінового та гліфталевого лінолеуму у різних типах змішувальних апаратів-вібромлинах, змішувачах, вальцях та фарботерках, а також веде технологічний процес приготування стійких та високодисперсних емульсій під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Готує до роботи змішувальні апарати, ємкості, мірники, дозувальні пристрої, інструмент та обладнання.

2.3. Підвозить і дозує складові компоненти-пігменти, масла, клеї, пом'якшувачі, розчинники, розріджувачі та наповнювачі згідно з заданою рецептурою.

2.4. Завантажує компоненти в змішувальні апарати у встановленій послідовності і ретельно їх перемішує до одержання однорідної маси заданої консистенції.

2.5. Регулює температуру змішування і тривалості циклу.

2.6. Передає масу в апарати відповідно до встановленого технологічного режиму оброблення.

2.7. Контролює технологічний процес візуально або за контрольно-вимірювальними приладами.

2.8. Відбирає проби, визначає ступінь готовності та провадить контроль якості продукції.

2.9. Вивантажує ґрунти або емульсії в ємкості і передає в ґрунтувальне відділення або на нітролінію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування емульсій 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.