Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач філіалу готелю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у готельному господарстві - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: правила користування готелями та надання готельних послуг; форми документів суворої звітності та первинного обліку у готелях; технологію приймання, розміщення та обслуговування осіб, що проживають у готелі; кількість номерів і місць у філіалі готелю; ціни і тарифи за проживання, види послуг; технологію бронювання номерів (місць); основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю філіалу готелю як відокремленого підрозділу готелю з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків. Організовує надання за пред'явленням паспорта або іншого документа, який посвідчує особу, номера або місця прибулим до готелю для тимчасового проживання, розрахунки за проживання, бронювання номерів (місць) та послуги. Складає місячний графік виходу на роботу працівників філіалу, узгоджує та затверджує його в установленому порядку. Організовує і контролює вчасну і якісну підготовку номерів і місць, прибирання адміністративних та підсобних приміщень, місць загального користування і прибудинкової території. Забезпечує працівників необхідною прибиральною технікою і матеріалами, контролює дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та режиму роботи філіалу. Домагається злагодженої роботи трудового колективу філіалу, підтримує взаємодопомогу та взаємозамінність працівників. Систематично перевіряє наявність і справність обладнання усіх приміщень філіалу (меблі, інвентар, електроприлади, сантехнічні пристрої тощо), вживає заходів щодо усунення недоліків та несправностей. Організовує облік підзвітних матеріальних цінностей і своєчасно звітує перед бухгалтерією готелю про їх наявність. Здійснює контроль за економним витрачанням матеріалів та енергетичних ресурсів. Наглядає за своєчасністю і правильністю ведення установленої для філіалу облікової та звітної документації. Аналізує щоденну оперативну інформацію про наявність осіб, які проживають у готелі, та кількість вільних номерів і місць, приймає відповідні рішення щодо підвищення рентабельності роботи філіалу. Вживає заходів щодо розв'язання конфліктів, які виникають між особами, що проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом. Складає акти про зіпсовані або знищені особами, які проживають у готелі, матеріальні цінності готелю для матеріального стягнення з винуватців згідно з чинним законодавством. Контролює наявність та справність табельних протипожежних засобів, дотримання працівниками та особами, що проживають у готелі, правил протипожежного захисту.