Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач кладовища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази та розпорядження органів вищого рівня управління і нормативні документи про порядок поховань, утримання кладовищ, організацію ритуального обслуговування у населених пунктах; санітарні норми і правила утримання кладовищ; основи трудового законодавства, правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує освоєнням території кладовища згідно з його планом, тобто улаштуванням зовнішньої огорожі, доріг, алей, тротуарів, розбивкою території на квартали, сектори, ділянки. Забезпечує озеленення, улаштування поливального водопроводу, каналізації, зовнішнього освітлення. Організовує і контролює правильність технічної експлуатації будинків і споруд кладовища (будинки, контори, Будинки трауру, ритуальні майданчики, зовнішня огорожа), інженерно-технічного обладнання. Забезпечує охорону усієї території і споруд кладовища (у тому числі надмогильних), порядок захоронень, керує відведенням ділянок, дає дозвіл на поховання, відповідає за улаштування могил. Здійснює контроль за правильністю оформлення документів, встановленням надмогильних споруд, обліком поховань, порядком проведення ритуалу поховання. Забезпечує належний санітарний стан території кладовища (постійне прибирання алей, проїздів, доріг, систематичне очищання урн та ящиків для сміття), достатню кількість інвентарю та видачу його громадянам для догляду за могилами, своєчасне поливання усіх видів зелених насаджень (поза ділянками могил), їх оновлення, садіння квітів на клумбах і газонах, косіння трави, дотримання правил охорони праці та протипожежного захисту.