* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач колумбарію", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: правила відведення місць на поховання; санітарні норми утримання колумбарію; порядок ведення реєстраційних книг з поховань померлих; порядок оформлення нарядів на виконання робіт; порядок проведення ритуалу поховання; правила охорони праці та виробничої санітарії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботами, пов'язаними з похованням урн з прахом померлого. Визначає місця поховання. Забезпечує дотримання установленого ритуалу поховання. Перевіряє правильність оформлення документів і дає громадянам дозвіл на встановлення урни з прахом у нішу. Контролює ведення обліку поховань. Контролює дотримання правил охорони праці.