* *
Інструкція для посади "Завідувач кладовища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач кладовища" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази та розпорядження органів вищого рівня управління і нормативні документи про порядок поховань, утримання кладовищ, організацію ритуального обслуговування у населених пунктах;
      - санітарні норми і правила утримання кладовищ;
      - основи трудового законодавства, правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач кладовища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач кладовища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач кладовища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач кладовища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує освоєнням території кладовища згідно з його планом, тобто улаштуванням зовнішньої огорожі, доріг, алей, тротуарів, розбивкою території на квартали, сектори, ділянки.

2.2. Забезпечує озеленення, улаштування поливального водопроводу, каналізації, зовнішнього освітлення.

2.3. Організовує і контролює правильність технічної експлуатації будинків і споруд кладовища (будинки, контори, Будинки трауру, ритуальні майданчики, зовнішня огорожа), інженерно-технічного обладнання.

2.4. Забезпечує охорону усієї території і споруд кладовища (у тому числі надмогильних), порядок захоронень, керує відведенням ділянок, дає дозвіл на поховання, відповідає за улаштування могил.

2.5. Здійснює контроль за правильністю оформлення документів, встановленням надмогильних споруд, обліком поховань, порядком проведення ритуалу поховання.

2.6. Забезпечує належний санітарний стан території кладовища (постійне прибирання алей, проїздів, доріг, систематичне очищання урн та ящиків для сміття), достатню кількість інвентарю та видачу його громадянам для догляду за могилами, своєчасне поливання усіх видів зелених насаджень (поза ділянками могил), їх оновлення, садіння квітів на клумбах і газонах, косіння трави, дотримання правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач кладовища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач кладовища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач кладовища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач кладовища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач кладовища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач кладовища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач кладовища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач кладовища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач кладовища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач кладовища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач кладовища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач кладовища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач кладовища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач кладовища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач кладовища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач кладовища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.